Pangunahing survey sa pananaw ng edukasyon ng mga migranteng kasal sa cross-border: Pagsusuri ng diskurso ng mga mag-amang Hapones na kasal sa ibang bansa sa ibang bansa
Mr. Miura (age 36) Nakatira sa Manila Philippines

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Privacy Policy.
当サイトではユーザーエクスペリエンスを向上させるためにCookieを使用しています。当サイトを利用するにはプライバシーポリシーに同意してください。