การสํารวจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับทัศนะการศึกษาของผู้ย้ายถิ่นฐานแต่งงานข้ามพรมแดน: การวิเคราะห์วาทกรรมของบิดาชาวญี่ปุ่นที่แต่งงานแล้วในต่างประเทศในต่างประเทศ
เรื่องราวของคุณฮิราโนะ(อายุ45) อาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ,เมืองไทย

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Privacy Policy.
当サイトではユーザーエクスペリエンスを向上させるためにCookieを使用しています。当サイトを利用するにはプライバシーポリシーに同意してください。